پشتیبانی ایزو برتر
سوالات خود را به تلگرام ما ارسال کنید
۰۲۳-۳۳۴۵۰۰۹۰
۰۲۳-۳۳۴۵۰۰۹۱
۰۲۳-۳۳۴۵۰۰۹۲

HACCP

Food Safety Management System

HACCP

HACCP به معناي «تجزيه و تحليل خطر و نقطه كنترل بحراني » است و يك سيستم بهداشتي در مديريت كيفيت در صنايع غذايي محسوب مي گردد.

HACCP را مي توان يك سيستم كنترلي و يكي از راهكارهاي عملي در پيشبرد اهداف بهداشت مواد غذايي دانست كه در طول زنجيره مواد غذايي (از توليدكننده اوليه تا مصرف كننده نهايي) داراي كاربرد بوده و با استفاده از آن نسبت به كيفيت بهداشتي فرآيندهاي غذايي اطمينان حاصل مي گردد.

از ديدگاه كاربردي، HACCP كليه خواسته هاي  GMP  (Good Manufacturing Practices ) و ( GHP (Good Hygiene Practices را در بر گرفته و تمامي جنبه هاي بهداشت مواد غذايي را تحت پوشش قرار مي دهد.

امتيازات سيستم HACCP ، علاوه بر تأمين ايمني مواد غذايي و سازگاري آن با سيستم مديريت كيفيت نظير سري استاندارد ISO 9000 ، كمك به توسعه تجارت جهاني از طريق افزايش اعتماد به ايمني مواد غذايي نيز مي باشد.

به كمك استقرار اين سيستم از افت سطح كيفيت بهداشتي محصول به نحو برنامه ريزي شده و سيستماتيك جلوگيري بعمل مي آيد، به نحوي كه مصرف فرآورده غذايي هيچگونه خطري براي مصرف كننده به همراه نداشته باشد.

صدور گواهينامه بر اساس استاندارد HACCP توسط شركت ایزو برتر در سریع ترین زمان ممکن صورت مي پذيرد.