پشتیبانی ایزو برتر
سوالات خود را به تلگرام ما ارسال کنید
۰۲۳-۳۳۴۵۰۰۹۰
۰۲۳-۳۳۴۵۰۰۹۱
۰۲۳-۳۳۴۵۰۰۹۲

HSE

Health, Safty, Environment Management System

HSE MS

در همسويي با استقرار سيستم هاي مديريت يكپارچه در زمينه بهداشت شغلي، ايمني و محيط زيست، از دهه هاي قبل، برخي شركت هاي بين المللي به ويژه در حوزه صنايع نفت، اقدام به تدوين استانداردهاي راهنما نمودند. استانداردهاي مذكور كه عمدتاً با مخفف HSE-MS معرفي شده اند، چارچوب معيني را براي يك سيستم مديريت يكپارچه مهيا مي نمايند و داراي وجوه تمايزي با استانداردهاي ISO 14001 و OHSAS 18001 هستند.

از سال 1381 وزارت نفت در ايران اقدام به تدوين كتابچه راهنماي استقرار HSE - MS و ابلاغ جهت اجرا به كليه سازمان هاي تابعه نمود. اين راهنما در كليه صنايع و سازمان هاي تابعه آن وزارت، اعم از شركت نفت ايران، شركت سهامي پتروشيمي، شركت ملي گاز ايران و شركت پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران قابل پياده سازي است.

شركت ایزو برتر به عنوان صادر كننده گواهينامه، ارائه خدمات مذكور را از سال 1395 در دستور كار قرار داد. با بهر ه گيري از توان تخصصي مميزان سيستمهاي ايمني و محيط زيست ، شركت ایزو برتر مميز ي هاي يكپارچه HSE-MS را بر اساس الزامات مشخص شده از طرف كارفرمايان، برنامه ريزي و اجرا مي نمايد.

الگوهاي ارائه شده HSE - MS قابل تسري به ساير صنايع و صنوف بوده و حسب مورد با ساير الگوي هاي مديريتي مانند Security قابل تلفيق است.

صدور گواهينامه بر اساس استاندارد HSE-MS توسط شركت ایزو برتر در سریع ترین زمان ممکن صورت مي پذيرد.