پشتیبانی ایزو برتر
سوالات خود را به تلگرام ما ارسال کنید
۰۲۳-۳۳۴۵۰۰۹۰
۰۲۳-۳۳۴۵۰۰۹۱
۰۲۳-۳۳۴۵۰۰۹۲

ایزو 10002

ISO 10002 استاندارد رسیدگی به اختلاف و شکایت مشتری

«مشتري گرايي » به عنوان يكي از هشت اصل مديريت كيفيت در سري استانداردهاي ISO 9001 مورد توجه اكيد قرار مي گيرد و با الزامات گسترد هاي نيز در يك سيستم مديريت كيفيت مبتني بر ISO 9001 متبلور مي شود.

راهنماي تبيين عوامل رضاي تمندي مشتريان بر مبناي استاندارد ISO 10001 و رسيدگي به شكايات مشتريان در داخل و در خارج سازمانبر مبناي استاندارد ISO 10002 می باشد. سازمان كمك ميكند تا الزامات ISO 9001 در اين زمينه را به نحو مناسبي پاسخگو باشد.

صدور گواهينامه بر اساس استاندارد ISO10002  توسط شركت ایزو برتر در سریع ترین زمان ممکن صورت مي پذيرد.