پشتیبانی ایزو برتر
سوالات خود را به تلگرام ما ارسال کنید
۰۲۳-۳۳۴۵۰۰۹۰
۰۲۳-۳۳۴۵۰۰۹۱
۰۲۳-۳۳۴۵۰۰۹۲

ایزو 10004

ISO 10004 استاندارد رضایت مندی مشتری

«مشتري گرايي » به عنوان يكي از هشت اصل مديريت كيفيت در سري استانداردهاي ISO 9001 مورد توجه اكيد قرار مي گيرد و با الزامات گسترد هاي نيز در يك سيستم مديريت كيفيت مبتني بر ISO 9001 متبلور مي شود.

راهنماي تبيين عوامل رضاي تمندي مشتريان بر مبناي استاندارد ISO 10001 و رضایت مندی مشتری در داخل و در خارج سازمان بر مبناي استاندارد ISO 10004 می باشد.

سازمان كمك ميكند تا الزامات ISO 9001 در اين زمينه را به نحو مناسبي پاسخگو باشد.

صدور گواهينامه بر اساس استاندارد ISO 10004 توسط شركت ایزو برتر در سریع ترین زمان ممکن صورت مي پذيرد.