پشتیبانی ایزو برتر
سوالات خود را به تلگرام ما ارسال کنید
۰۲۳-۳۳۴۵۰۰۹۰
۰۲۳-۳۳۴۵۰۰۹۱
۰۲۳-۳۳۴۵۰۰۹۲

حلال

حلال

این استاندارد مختص کشورهای اسلامی و مسلمانان جهان است. از نام این استاندارد مشخص است که بیشترین کاربرد آن برای مواد غذایی است و نشان می­دهد که مسلمانان می­توانند ماده غذایی را که از چنین استانداردی برخودار است، مصرف کنند. امروزه علامت حلال علاوه بر اینکه مورد توجه مسلمان است در بین سایر ادیان نیز به علت سلامت و کیفیت مواد غذایی مورد توجه قرار گرفته است.

 

در سال ۱۹۹۷ استاندارد حلال برای اولین بار در سطح بین المللی مطرح و تعریف غذای حلال در آن انجام شد در این آیین نامه نه تنها تولید و فرآوری محصولات مشمول قوانین حلال می­گردد بلکه حمل و نقل ، نگهداری، ذخیره سازی، و هر وسیله و ابزاری که به نوعی در این فرآیند دخیل است را شامل می­شود.

استاندارد غذای حلال کشورهای عضو سازمان  (OIC) کنفرانس اسلامی:

از آنجایی که در تدوین استاندارد غذای حلال مالزی و استاندارد بین المللی کدکس (راهنمای کلی برای استفاده از عنوان حلال” براساس راهنمای دپارتمان توسعه اسلامی مالزی) برای غذای حلال آرای فقهی مذاهب مختلف به ویژه مذهب شریف جعفری لحاظ نگردیده بود؛ استاندارد غذای حلال توسط  OIC/SMIIC(سازمان همکاری اسلامی/موسسه استانداردها و اندازه شناسی کشورهای اسلامی) در اکتبر ۲۰۱۰ در استانبول ترکیه با شعار در نظر گرفتن مشترکات فقهی تمامی مذاهب اسلامی تدوین شده است.

 

همچنین این سازمان مبادرت به تهیه پیش نویس سایر استانداردها برای پاسخ به تقاضای بازار جهانی در تحقق استانداردهای جهانی حلال و تجارت محصولات حلال کرده است.

ستانداردهای ملی و بین المللی موجود در زمینه غذای حلال:

استانداردهای ملی در خصوص حلال:

 

۱- استاندارد ملی ایران به شماره ۱۲۰۰۰: غذای حلال راهنمای عمومی

 

۲- استاندارد ملی ایران به شماره ۱۹۱۱۶، سال ۱۳۹۴: راهنما برای نهاد تائید صلاحیت تائید کننده صلاحیت نهادهای گواهی  کننده حلال

 

۳- استاندارد ملی ایران به شماره ۱۹۵۲۹، سال ۱۳۹۴: راهنما برای نهادهای گواهی کننده حلال

۴- استاندارد ملی ایران به شماره ۱۹۹۳۳، سال ۱۳۹۴: گردشگری حلال الزامات

 

هم چنین ۳  استاندارد بین المللی در زمینه غذای حلال تدوین شده است:

 

OIC/SMIIC 1: 2017, GENERAL REQUIREMENT FOR HALAL FOOD

 

غذای حلال راهنمای عمومی

 

OIC/SMIIC 2: 2017, REQUIREMENTSFOR BODIES PROVIDING HALAL CERTIFICATION

 

الزامات برای نهادهای گواهی کننده حلال

 

OIC/SMIIC 3: 2017, REQUIREMENTS FOR THE HALAL ACCREDITATION BODy ACCREDITING HALAL CONFORMİTY ASSESSMENT BODİES

 

الزامات تایید کننده صلاحیت نهادهای گواهی کننده حلال

صنعت تولید حلال

باتوجه به اهمیت تولید محصولات با برند حلال اولین بار در سطح بین المللی در سال ۱۹۹۹ کمیته مشترک شورای جهانی حلال و سازمان خوار بار جهانی تعریف رسمی از غذاهای حلال ارائه نمود. در این تعریف نه تنها تولید و فرآوری مشمول قوانین و مقررات برند حلال می شود بلکه به مساله حمل و نقل، ذخیره سازی، و یا هر وسیله و ابزاری که به نوعی در این فرآیند دخیل باشد را شامل می شود. البته در حال حاضر دامنه برند گستره بسیار وسیعی از فعالیتهای اقتصادی از جمله تولیدات دارویی، ارایشی، بهداشتی، منسوجات، پوشاک، چرم، فعالیتهای مالی، بانکداری، مسافرت، توریسم، را شامل می گردد.

 

در حال حاضر رقابت شدیدی بین کشورهای مسلمان و غیر مسلمان در جهان وجود دارد اما کشور مالزی در این میان جز پیشتازان می باشد جالب اینکه نشان حلال بعد از مالزی بیشترین استفاده و تولید را در کشورهایی مانند انگلستان و فرانسه دارد. به طوری که در بسیاری از شهرهای کشورهای غربی پشت ویترین مغازه‌های اغذیه فروشی، با خط درشت کلمه غذای حلال را مشاهده می­شود.

 

با گسترش جمعیت مسلمانان و افزایش بازارها، فرصت‌های جدیدی برای تولیدکنندگان مواد غذایی حلال بوجود خواهد آمد. حجم تجارت غذای حلال در جهان سالانه به حدود چهار هزار میلیارد دلار می رسد و هریک از کشورها در تلاش هستند جایگاه خود را در این تجارت تثبیت کنند، اما اینکه جایگاه ایران در این اقتصاد جهانی و سودآور کجاست، دست اندرکاران پاسخ روشنی ندارند.