پشتیبانی ایزو برتر
سوالات خود را به تلگرام ما ارسال کنید
۰۲۳-۳۳۴۵۰۰۹۰
۰۲۳-۳۳۴۵۰۰۹۱
۰۲۳-۳۳۴۵۰۰۹۲

ایزو 50001

Management System for Energy – MSE

ISO 50001 ایزو مدیریت انرژی

مديريت انرژي همانند ديگر رويكردهاي مديريتي درچارچوب يك سيستم مديريت قابل استقرار در سازمان ها است.

سيستم مديريت انرژي ابزاري براي بهبود مستمر در زمينه مصرف انرژي، كارآيي انرژي و انتخاب منابع انرژي مي باشد. با استقرار سيستم مديريت انرژي ساختارهاي لازم به منظور نهادينه سازي موارد زير در سازمان، ايجاد مي گردند:

  • طرح ريزي كاهش هزينه هاي مصرف انرژي
  • استفاده بهينه از انرژي
  • كاهش دفع آلايند ههاي زيست محيطي
  • تأمين ميزان انرژي مناسب با كيفيت و هزينه مورد نظر

صدور گواهينامه بر اساس استاندارد ISO 50001  توسط شركت ایزو برتر در سریع ترین زمان ممکن صورت مي پذيرد.