پشتیبانی ایزو برتر
سوالات خود را به تلگرام ما ارسال کنید
۰۲۳-۳۳۴۵۰۰۹۰
۰۲۳-۳۳۴۵۰۰۹۱
۰۲۳-۳۳۴۵۰۰۹۲

IATF 16949

QMS – Automotive

صنعت خودرو نمونهاي از صنايعي است كه مجموعهاي از ويژگيها مانند محصولات پيچيده، اهميت بالاي كيفي، الزامات ايمني، بازار گسترده فروش، ضريب اشتغالزايي قابل توجه و غيره را همزمان دارا ميباشد. با در نظر گرفتن تمام ويژگيها، سيستم مديريت كيفيتي كه براي يك مجموعه توليد كننده خودرو و يا قطعات آن گزينش ميگردد، بايد حائز شرايط و الزاماتي باشد كه توانايي پاسخگويي به تمامي موارد فوق را دارا باشد.

سرمايه گذاري هايي كه در سطح جهان در صنعت خودرو صورت گرفته و نيز توجه دقيق به زنجيرههاي تأمين ) Supply Chain ( و تلاش خودروسازان به ارتقاء تأمين كنندگان اين صنعت، از دير باز عاملي براي ايجاد استانداردهاي معتبري، همچون QS 9000 وVDA 6.1 بوده است.

در سال 1999 در يك تلاش بين المللي و هماهنگ توسط IATF International) (Automotive Task Force  استاندارد ISO/TS 16949 با بهره گيري از تجارب حاصل از پياده سازي استانداردهای ملي، منطقهاي و يا خاص صنف خودروسازی، تدوين گرديد.

هدف اين استاندارد نزديك كردن خواسته ها و انتظارات مرتبط با سيستم مديريت كيفيت سازندگان قطعات خودرو و ايجاد زباني مشترک  بين آنها و خودروسازان است.

استاندارد ISO/TS 16949 در برگیرنده ی کلیه الزامات استاندارد ISO 9001  در کنارالزامات خاص صنف خودروسازی و نیز الزامات خاص مشتر یان ( نظیر خودرو ساز) میباشد.

با توجه به استقبال گسترده از ا ین استاندارد، هم اكنون دريافت گواهينامه ISO/TS 16949 توسط بسياري از خودروسازان جهان به عنوان يك الزام مطرح گرديده و حركت به سوي پياده سازي اين استاندارد را میتوان از گامهای نخست براي ورود به بازارهاي جهاني خودروسازي محسوب نمود.

صدور گواهينامه بر اساس استاندارد IATF 16949 توسط شركت ایزو برتر در سریع ترین زمان ممکن صورت مي پذيرد.