پشتیبانی ایزو برتر
سوالات خود را به تلگرام ما ارسال کنید
۰۲۳-۳۳۴۵۰۰۹۰
۰۲۳-۳۳۴۵۰۰۹۱
۰۲۳-۳۳۴۵۰۰۹۲

ایزو 9001

Quality Management System- QMS

ISO 9001

در سال 1987 كميته فني 176 سازمان بين المللي استاندارد ( ISO/TC 176 ) سري استاندارد ISO 9000 را به جهانيان ارائه نمود.

هدف از تدوين اين سري استاندارد، بوجود آوردن الگويي بين المللي براي پياده سازي و استقرار سيستم هاي مديريت و تضمين كيفيت بوده كه مورد استقبال فراوان درسطح دنيا قرار گرفت.

سيستم هاي مديريت كيفيت ساختارهاي مورد نياز براي طرح ريزي / كنترل / تضمين /  بهبود كيفيت را فراهم مي آورند.

استاندارد ISO 9001 با تاكيد بر ديدگاه فرايندگرا و مديريت فرآيندهاي سازمان، نقطه عطفي در نگرش سيستم هاي مديريتي ايجاد نموده است.

استاندارد مديريت كيفيت با تكيه بر اصول هشت گانه شكل گرفته اند:

  • مشتري محوري
  • رهبري
  • مشاركت كاركنان
  • فرآيندگرايي
  • سيستم گرايي
  • بهبود مستمر
  • تصمي مگيري بر پايه واقعيات
  • ارتباط متقابل سودمند با تامين كنندگان

صدور گواهينامه بر اساس استاندارد ISO 9001 توسط شركت ایزو برتر در سریع ترین زمان ممکن صورت مي پذيرد.