پشتیبانی ایزو برتر
سوالات خود را به تلگرام ما ارسال کنید
۰۲۳-۳۳۴۵۰۰۹۰
۰۲۳-۳۳۴۵۰۰۹۱
۰۲۳-۳۳۴۵۰۰۹۲

کاربرد HACCP - تجزیه و تحلیل خطرات و نقاط بحرانی

HACCP- تجزیه و تحلیل خطرات و نقاط  بحرانی

تجزیه و تحلیل خطر و نقاط کنترل انتقادی / گواهینامه HACCP شما را قادر می سازد تا تعهد خود را به ایمنی مواد غذایی و رضایت مشتری، و همچنین به طور مداوم انتظارات دنیای در حال تغییر را برآورده سازید.

HACCP یک اصل بین المللی است که الزامات لازم برای کنترل موثر ایمنی مواد غذایی را تعیین می کند. رعایت HACCP به سازمان ها کمک می کند تا بر خطراتی که ایمنی و بهداشت مواد غذایی را تحت تاثیر قرار می دهند، تمرکز کنند و آنها را با تنظیم محدودیت های کنترل در نقاط بحرانی در فرآیند تولید مواد غذایی، به طور سیستماتیک شناسایی کند.

 

الزامات HACCP عبارتند از:

مراحل مقدماتی

 • تشکیل تیم HACCP
 • توصیف محصول
 • مشخص کردن کاربرد
 • ساخت نمودار جریان
 • تایید بر روی سایت نمودار جریان

هفت اصل

 1. انجام تجزیه و تحلیل خطر
 2. تعیین نقطه کنترل بحرانی (CCP)
 3. محدودیتهای انتقادی را ایجاد کنید
 4. یک سیستم مانیتورینگ برای CCP ایجاد کنید
 5. اقدامات اصلاحی را انجام دهید
 6. ایجاد مراحل تأیید
 7. ایجاد اسناد و مدارک / نگهداری

مزایای HACCP

 • بهبود سیستم مدیریت ایمنی مواد غذایی و کیفیت محصول شما
 • اظهار تعهد شما به تولید یا تجارت در غذای سالم
 • تبدیل نام تجاری خود به عنوان ابزار موثر ورود به بازار، باز کردن فرصت های کسب و کار جدید در سراسر جهان است
 • پیگیری مداوم سیستم مدیریت ایمنی مواد غذایی و فرایندهای آن.